ŠKOLENIE GDPR | Školenia zamestnancov k práci s osobnými údajmi

Školenie zamestnancov v cestnej doprave, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi na základe nariadenia GDPR

Školenie poskytujeme pre cestných dopravcov v spolupráci s autorizovaným zmluvným dodávateľom, podľa schváleného obsahu a rozsahu a s vydaným osvedčením, v súlade s požiadavkami Národného inšpektorátu práce.

PRE VIAC INFO NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ:
Jaroslav Verlík, lektor a produktový manažér
tel. 0948 203 003
email: info@edopravca.sk