Dopravcovia, zahoďte starosti so zákonnými školeniami, hľadaním informácií v spleti novej legislatívy alebo nejasností v nich – a zároveň vyriešte RAZ A NAVŽDY na jednom mieste všetky základné a pravidelné opakujúce sa kurzy a školenia pre zamestnancov podnikov cestnej dopravy (vodičov nákladnej a osobnej dopravy, špeditérov, dispečerov, vedúcich dopravy, ako aj ostatných zamestnancov) ako aj ostatné odborné školenia.

Máme pre vás ročný licenčný balík služieb eDOPRAVCA.sk, ktorý zahŕňa:

 • Celoročné AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIA A WEBINÁRE pre vašich zamestnancov k legislatívnym novinkám, zmenám, povinnostiam v cestnej doprave – online naživo s lektorom, celá SR
 • ZVÝHODNENÉ CENY A KOMPLETNÉ PRAKTICKÉ ZABEZPEČENIE KURZOV KKV – základný aj pravidelný výcvik – pre vodičov vašej spoločnosti, na ktorých sa táto povinnosť vzťahuje, celá SR
 • ZÁKONNE POVINNÉ ŠKOLENIA a celoročný PRÍSTUP DO ONLINE UČEBNE JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave – www.jvscd.sk pre zákonne povinné základné a pravidelné školenia pre vodičov z povolania vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej cestnej doprave, vodičov referentských vozidiel, vedúcich dopravy, prevádzkovateľov v cestnej doprave, ale aj pre dispečerov, špeditérov a administratívnych zamestnancov v podniku cestnej dopravy, V balíku eDOPRAVCA.sk sa nachádzajú tieto školenia:
  • PCD: príprava na štátne skúšky – školenia odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave
  • ESL: zákonne povinné pravidelné oboznamovanie vodičov z povolania v medzinárodnej cestnej doprave (minimálne raz za 2 roky) – sociálna legislatíva SR a EÚ, tranzitné režimy, obsluha tachografov
  • REF: zákonne povinné školenia vodičov tzv. referentských vozidiel, v podnikoch cestnej dopravy (minimálne raz za 2 roky)
  • BOZP: zákonne povinné školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pre všetkých zamestnancov v podnikoch cestnej dopravy (minimálne raz za 2 roky)
  • GDPR: zákonne povinné školenia pre zamestnancov,  ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi na základe nariadenia GDPR
  • ďalšie odborné a tématické školenia v cestnej doprave na mieru – školenia PCD, CMR, ESL, NAKL,  COL, TAXI, Rozhranie online vzdelávacieho systému s ponukami všetkých kurzov a školení:  >> Online učebňa JVSCD.sk.

Ďalšie služby v celoročnom balíku

 • S balíkom eDOPRAVCA.sk získate TRVALO ZRIADENÚ ŠKOLIACU MIESTNOSŤ pre opakujúce sa pravidelné zákonne povinné školenia najmä vodičov z povolania (každé dva roky, každých 5 rokov) ale aj ostatných zamestnancov vo vašom podniku (školenia GDPR, BOZP), REF a ďalšie, kedykoľvek podľa potreby),
 • Možnosť vystavať si ĽUBOVOĽNÉ ODBORNÉ ŠKOLENIA NA MIERU a realizovať ich u vás vo firme za zvýhodnené ceny,
 • CELOROČNÁ ONLINE PORADŇA – ČLENSTVO v uzavretej klientskej online eDOPRAVCA,sk
  uzavretá online skupina pre prevádzkovateľov v cestnej doprave (našich klientov) a ich zamestnancov, slúžiaca k zdieľaniu a výmene skúsenosti, rád a odporúčaní v ľubovoľných odborných oblastiach cestnej dopravy, konzultácie a poradenstvo k vzdelávaniu, legislatíve a pod. 
 • FACEBOOK AKTUALITY – Pravidelný monitoring aktualít a zaujímavých odborných článkov zo sveta cestnej dopravy na našich facebookových stránkach FB – eDOPRAVCA.sk, FB – eVODIČ.sk, FB – eAUTOŠKOLA.sk a FB – eDISPEČING.sk

Cenník ročného balíka eDOPRAVCA.sk (ročnej licencie) sa odvíja od počtu zamestnancov, ktorí budú mať zriadené vzdelávacie kontá v online učebni:

 • Cena ročnej licencie: 144 € / rok / 1 osoba (aktuálne iba 98 € / rok)
 • Každý ďalší balík 10 prístupov pre zamestnancov v rámci licencie: 8 € / rok / osoba
 • cenník pre školy a dopravné študijné odbory: – 40%

SÚVISIACE ZÁKONNE POVINNÉ ŠKOLENIA A KURZY:


Potrebujete poradiť?

INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@edopravca.sk