POKYNY:

  • Ak vypĺňate objednávku ako súkromná osoba (individuálny klient), vyplňajte meno a priezvisko, bydlisko, telefón a email. V kolónkach IČO, DIČ a IČ DPH uveďte nuly.

  ÚDAJE OBJEDNÁVATEĽA:

  Názov spoločnosti / Meno a priezvisko:

  Sídlo / Bydlisko: (ulica, číslo, PSČ)

  IČO:

  DIČ:

  Platca DPH:

  ánonie

  IČ DPH:

  Zodpovedná osoba:

  Telefón:

  Email:

  ZVOĽTE SI PRODUKT / SLUŽBU:

  Typ klienta

  súkromná osobafirma

  Už ste našim klientom?

  ánonie

  Súhlasím s licenčnými podmienkami**

  ánonie

  >> Obchodné podmienky, GDPR, Cookies

  Poznámka pre nás:

  * Vyplňte prosím všetky údaje, urýchli to vybavenie. Ak sa formulár z nejakého dôvodu neodošle, zašlite nám údaje emailom: info@jvscd.sk.
  ** Objednaním Produktu alebo Služby vyjadrujete súhlas s licenčnými podmienkami, prehláseniami o GDPR aj Cookies. >> Licenčné podmienky.

  VIAC INFO:
  Jaroslav Verlík, produktová a technická podpora
  tel. 0948 203 003
  email: info@edopravca.sk