Po dlhoročných skúsenostiach so stovkami zrealizovaných kurzov a školení sme sa rozhodli od roku 2020 pravidelne otvárať rozsiahle viacodborové semestrálne kvalifikačné a certifikačné štúdium  pre pracovníkov v cestnej doprave. Štúdium je určené pre všetkých záujemcov o získanie odborných vedomostí v celej rozsiahlej škále problematík v cestnej doprave – teda pre súčasných alebo budúcich dopravcov, prepravcov, vedúcich dopravy a prevádzkovateľov podnikov cestnej dopravy, dispečerov, špeditérov, administratívnych pracovníkov a iných zamestnancov v segmentoch cestnej dopravy. Absolventi študijného programu tak získajú komplexný a ucelený odborný rozhľad vo všetkom čo súvisí s cestnou dopravou a štátne osvedčenie o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

Štúdium prebehne obdobnou formou ako bežné semestrálne nadstavbové štúdium. Teoretické prednášky budú  prebiehať v školiacom stredisku v Košiciach (teda prezenčne v učebni), alebo online stretkami naživo – čiže v prípade ak budete študovať z väčšej diaľky alebo sa z rôznych dôvodov nemôžete dostaviť do učebne, pokojne sa jednoducho pripojíte online kdekoľvek a učíte sa rovnako, akoby ste boli práve v učebni.

Podrobné informácie o štúdiu:

Vstupné podmienky a požiadavky: nie sú stanovené špeciálne požiadavky, prijímame podľa poradia doručených prihlášok
Štruktúra štúdia: študijný nadstavbový semester,
Rozvrhy: zasielame prihláseným účastníkom – predmety PCD, ESL, COL, GEO, SPED, CMR
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčne / online naživo s lektorom + štúdium v online učebni)
Vyučovací jazyk: slovenský
Vyučovacie dni prezenčne:  áno, raz týždenne stretká PREZENČNE / alebo PREZENČNE ONLINE – konkrétne výučbové dni na každý nadchádzajúci mesiac vždy podľa dohody s účastníkmi,
Vyučovacie dni dištančne: áno, samostatné, priebežné aktivity v online učebni, podľa zadaní, v online učebni JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave www.jvscd.sk
Prístup do vzdelávacieho systému v cestnej doprave: áno, multimediálne prednášky a teoretické predmety,  výukové filmy a videoseriály, praktické cvičenia, prípadové štúdie, testy a zadania,

Okruh tém štúdia: Rozsiahla sústava zákonov a legislatív v nákladnej a autobusovej cestnej doprave – pre vnútroštátnu aj medzinárodnú oblasť, Zmluvy o preprave vecí, Dohody a dohovory v cestnej doprave SR a EÚ, Administratívne témy (občianske, obchodné, daňové, sociálne predmety) so špecifikami pre podniky cestnej dopravy, Ekonomické aspekty fungovania podniku cestnej dopravy, Kalkulácie nákladov, Pracovné právo pre mobilných a ostatných zamestnancov v cestnej doprave, Sociálna legislatíva  a práca vodičov a osádok vozidiel v medzinárodnej doprave, Funkcie a obsluha tachografov a mýtnych jednotiek vozidiel nad 3,5 tony, Obsluha IT systémov a elektronických dopravných databánk, Špedícia, zasielateľstvo a logistika, Povinnosti pri zriaďovaní podniku cestnej dopravy. >>PREHĽAD  ODBORNÝCH PREDMETOV A TÉM

Forma záverečnej skúšky: vedomostné certifikačné testy zo študovaných predmetov, príprava na štátne záverečné skúšky a ich absolvovanie,
Výstupné doklady: osvedčenie o absolvovaní semestrálneho kvalifikačného a certifikačného štúdia v cestnej doprave, odborné certifikáty o nadobudnutých vedomostiach a zručnostiach, získanie štátneho osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa  platnej legislatívy,

Súhrnný počet hodín: 140
Cena vzdelávacieho programu:  480 €
Možnosť uhradiť študijné na splátky: áno, 2 x 240 €
Prihláška na štúdium: >>Prihláška / Objednávka TU
Možnosť absolvovať ako rekvalifikáciu cez KOMPAS+ pre nezamestnaných: áno, >> Požiadavka KOMPAS+
Podmienky prijatia: Prijímame podľa poradia doručených prihlášok. Účasť je potvrdená predbežne. Vaše miesto je garantované úhradou študijného alebo jeho časti (dohoda o platbách).

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:
tel. 0948 203 003,
info@edopravca.sk, www.edopravca.sk
Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave