KÓD ŠKOLENIA

NÁZOV VZDELÁVACEJ AKTIVITY,
INFORMÁCIE
A POPIS

ŠTUDIJNÉ TÉMY,  PRIHLÁŠKA, OBJEDNÁVKA

FORMY ŠKOLENÍ A CENY

klasické prezenčné
školenia v učebni / u klienta

online školenia naživo s lektorom (cez internet)

dištančné školenia v online učebni (licenčné prístupy)

PCD

ŠKOLENIE: Príprava na skúšky –  Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave – osobná / nákladná,

ŠKOLENIA zamestnancov v podnikoch cestnej dopravy – z jednotlivých tém:

  1. Okruh tém: Občianske právo, Obchodné právo, Daňové právo, Sociálne právo
  2. Okruh tém: Obchodné a finančné riadenie podniku, Prístup na trh
  3. Okruh tém: Technické normy a technické aspekty prevádzky, Bezpečnosť na cestách

Školenie pre pracovníkov v cestnej doprave – vedúcich dopravy a prevádzkovateľov v cestnej doprave – u ktorých sa vyžaduje udelenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

>> Prehľad tém PCD
(1. okruh)

>> Prehľad tém PCD
(2. okruh)

>> Prehľad tém PCD
(3. okruh)

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
198 €/ osoba

Online stretnutia
68 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
68 € 

KKV

KURZY KKV: Základný a pravidelný výcvik vodičov – osobná / nákladná doprava, Školenia vodičov z povolania

  •  CIELE č.1: Zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov
  • CIELE č. 2: Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
  • CIELE č. 3: Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika

Podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov a vyhlášky 44/2016 , sú vodiči povinní podrobiť sa základnej kvalifikácií alebo pravidelnému výcviku – na takzvanom kurze KKV. Povinnosť sa vzťahuje na: vodičov nákladnej dopravy, s vodičským oprávnením skupín C, C1, C+E, C1+E a vodičov vozidiel osobnej dopravy, s vodičským oprávnením sk. D, D1, D+E, D1+E.

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 1)

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 2)

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 3)

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov:

192 €/ pravidelný výcvik 35 hod.,

900 € základný výcvik 140 hod.

––-

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
68 € 

ESL

ŠKOLENIE: Sociálna legislatíva pre vedúcich dopravy a dispečerov podľa Nariadenia ES č. 561/2006 a súvisiacej legislatívy

Odborné školenie k problematike organizácie pracovného času a dodržiavania tzv. sociálnej legislatívy vodičov v cestnej doprave podľa nariadení ES č. 561/2006 a č. 165/2014 a súvisiacou vnútroštátnou legislatívou zákonov SR č. 461/2007, 462/2007. Určené pre vodičov v cestnej doprave, vedúcich dopravy a ostatných zamestnancov v cestnej doprave, na ktorých sa vzťahuje príslušná legislatíva a povinnosti dodržiavať sociálnu legislatívu a správne používanie a ovládanie tachografov, alebo túto činnosť pre vodičov plánujú a pripravujú.

>> Prehľad tém ESL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
98 €/ osoba

Online stretnutia
68 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
68 € 

CMR

ŠKOLENIE: Prepravná zmluva podľa medzinárodnej dohody CMR pre vedúcich dopravy a dispečerov

Školenie vodičov a pracovníkov v cestnej doprave k problematike prepravnej zmluvy vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave (podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka SR) aj medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (Dohovor CMR).

>> Prehľad tém CMR

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, Prešov
98 €/ osoba

Online stretnutia
68 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
68 € 

TAX

CERTIFIKAČNÉ ŠKOLENIE vodičov a prevádzkovateľov taxislužieb, digitálnych dispečingov a zdieľaných platforiem

Odborné školenie je možné realizovať napríklad ako vstupné či priebežné školenie vodičov, ktoré by mala dobrovoľne zabezpečiť každá zodpovedná taxislužba pre svojich vodičov, aby mala určité vstupné podklady a vedela, koho posiela za svojimi zákazníkmi. Vodiči získajú dôležité vedomosti z legislatívy, bezpečnosti a zásad prepravy cestujúcich, povinností pri výkone svojej práce, plánovania trás, získavania dopravných informácií, poradenstva a pomoci cestujúcim, profiremného správania a obsluhy taxametra. V závere školenia vodiči absolvujú online test a v prípade získania dostatočného počtu bodov obdržia certifikát o úspešnom absolvovaní školenia.

>> Prehľad témm TAXI

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice
98 €/ osoba

Online stretnutia
68 €/ osoba

Licenčný prístup pre firmy – od
144 € (tabuľka nižšie)

Individuálna osoba
68 € 

BOZP, PO

Online školenia zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia – školenia BOZP, PO, OPP

Vstupné a opakované zákonne povinné školenia zamestnancov v cestnej doprave k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany

>> Online prihláška / Objednávka

——-

dohodou
podľa počtu účastníkov

dohodou
podľa počtu účastníkov

GDPR

Online školenia zamestnancov k práci s osobnými údajmi – školenia GDPR

Školenie zamestnancov v cestnej doprave, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi na základe nariadenia GDPR

>> Online prihláška / Objednávka

——–

dohodou
podľa počtu účastníkov

dohodou
podľa počtu účastníkov

OSO

ŠKOLENIE: Osobný rozvoj zamestnancov v cestnej doprave

Školenia osobného rozvoja, motivácie, komunikačných a sociálnych zručností, Certifikované testovanie zamestnancov a manažérov v cestnej doprave diagnostickou metodikou Hogan assessments – www.hoganassessments.com

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice
ceny dohodou

DIGI

ŠKOLENIE: Digitálne zručnosti zamestnancov v cestnej doprave

Školenia zručností práce s PC a internetom, práca s Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice
ceny dohodou

Online stretnutia
ceny dohodou

Doplnkové štúdium v online učebni (v cene)

NAŠE ĎALŠIE ŠKOLENIA A SLUŽBY V CESTNEJ DOPRAVE:

Potrebujete poradiť?

INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@edopravca.sk