UPOZORNENIE: Nasledujúce samostatné školenia môžete zabezpečiť pre svoju firmu aj ako ucelený produkt – stály celoročný licenčný balík digitálnych školení a služieb eDOPRAVCA.sk Vyriešite tak všetky zákonne povinné aj ostatné odborné školenia v cestnej doprave! Viac info a ceny: >>ROČNÝ LICENČNÝ BALÍK SLUŽIEB – eDOPRAVCA.sk 2023.  Balík obsahuje zákonne povinné  školenia ako aj ostatné odborné školenia v cestnej doprave, ktoré realizujeme vo vzdelávacom systéme JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave – www.jvscd.sk

KÓD ŠKOLENIA

NÁZOV VZDELÁVACEJ AKTIVITY,
INFORMÁCIE
A POPIS

ŠTUDIJNÉ TÉMY,  PRIHLÁŠKA, OBJEDNÁVKA

FORMY ŠKOLENÍ A CENY

klasické prezenčné
školenia v učebni / u klienta

online školenia naživo s lektorom (cez internet)

ročné prístupy alebo elearningové školenia v online učebni
(dištančné štúdium)

PCD

ŠKOLENIE PCD: Príprava na skúšky –  Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave – osobná / nákladná,

ŠKOLENIA zamestnancov v podnikoch cestnej dopravy – z jednotlivých tém:

  1. Okruh tém: Občianske právo, Obchodné právo, Daňové právo, Sociálne právo
  2. Okruh tém: Obchodné a finančné riadenie podniku, Prístup na trh
  3. Okruh tém: Technické normy a technické aspekty prevádzky, Bezpečnosť na cestách

Školenie pre pracovníkov v cestnej doprave – vedúcich dopravy a prevádzkovateľov v cestnej doprave – u ktorých sa vyžaduje udelenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EÚ č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

>> Prehľad tém PCD
(1. okruh)

>> Prehľad tém PCD
(2. okruh)

>> Prehľad tém PCD
(3. okruh)

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, alebo na mieru u zákazníka: cena dohodou

Online prednášky naživo s lektorom
 – 198 € / osoba

 

Ročný licenčný prístup pre firmy – od
240 € / firma

Elearningové školenie v online učebni – 128 € / osoba
Aktuálne mimoriadne znížená cena: 98 € / osoba

KKV

KURZY KKV: Základný a pravidelný výcvik vodičov – osobná / nákladná doprava, Školenia vodičov z povolania

  •  CIELE č.1: Zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov
  • CIELE č. 2: Uplatňovanie vnútroštátnych a medzinárodných predpisov
  • CIELE č. 3: Zdravie, cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika

Podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov a vyhlášky 44/2016 , sú vodiči povinní podrobiť sa základnej kvalifikácií alebo pravidelnému výcviku – na takzvanom kurze KKV. Povinnosť sa vzťahuje na: vodičov nákladnej dopravy, s vodičským oprávnením skupín C, C1, C+E, C1+E a vodičov vozidiel osobnej dopravy, s vodičským oprávnením sk. D, D1, D+E, D1+E.

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 1)

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 2)

>> Prehľad tém KKV (CIELE č. 3)

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice:

Pravidelný výcvik 35 hod. – 220 € / osoba

Základný výcvik, 140 hod. – 990 € / osoba

Online prednášky s lektorom naživo

Pravidelný výcvik 35 hod. – 220 € / osoba

Základný výcvik 140 hod. – 990 € / osoba

Ročný licenčný prístup pre firmy ako učebná pomôcka – od
240 € / rok

ESL

ŠKOLENIE ESL: Sociálna legislatíva pre vedúcich dopravy a dispečerov podľa Nariadenia ES č. 561/2006 a súvisiacej legislatívy

Odborné školenie k problematike organizácie pracovného času a dodržiavania tzv. sociálnej legislatívy vodičov v cestnej doprave podľa nariadení ES č. 561/2006 a č. 165/2014 a súvisiacou vnútroštátnou legislatívou zákonov SR č. 461/2007, 462/2007. Určené pre vodičov v cestnej doprave, vedúcich dopravy a ostatných zamestnancov v cestnej doprave, na ktorých sa vzťahuje príslušná legislatíva a povinnosti dodržiavať sociálnu legislatívu a správne používanie a ovládanie tachografov, alebo túto činnosť pre vodičov plánujú a pripravujú.

>> Prehľad tém ESL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, alebo na mieru u zákazníka: cena dohodou

Online školenie s lektorom naživo – 98 € / osoba

Ročný licenčný prístup pre firmy – od
198 € / firma

Elearningové školenie v online učebni – od 68 € / osoba 

CMR

ŠKOLENIE CMR: Prepravná zmluva podľa medzinárodnej dohody CMR pre vedúcich dopravy a dispečerov

Školenie vodičov a pracovníkov v cestnej doprave k problematike prepravnej zmluvy vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave (podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka SR) aj medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (Dohovor CMR).

>> Prehľad tém CMR

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, alebo na mieru u zákazníka: cena dohodou

Online školenie s lektorom naživo –
98 € / osoba

Ročný licenčný prístup pre firmy – od
144 € / rok

Elearningové školenie v online učebni – od 68 € / osoba

NAKL

ŠKOLENIE | Upínanie a zabezpečenie nákladov pre vodičov v cestnej doprave

Odborné školenie pre vodičov a ostatných zamestnancov k problematike správneho upínania a zabezpečovania nákladov v cestnej doprave, v súlade s platnou európskou legislatívou.

>> Prehľad tém NAKL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, alebo na mieru u zákazníka: cena dohodou

Online školenie s lektorom naživo –
98 € / osoba

Ročný licenčný prístup pre firmy – od
198 € / firma

Elearningové školenie v online učebni – od 68 € / osoba 

REF

Školenie zamestnancov – vodičov tzv. referentských vozidiel (do 3,5t)

Povinné školenie zo zákona č. 124/2006 o BOZP. Každý zamestnávateľ na Slovensku je povinný zabezpečiť každému svojmu zamestnancovi, ktorý vedie firemné vozidlo (alebo súkromné vozidlo na pracovnej ceste) s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, povinné školenie (alebo následné preškoľovanie vždy po 2 rokoch) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – teda v tomto prípade z technických a dopravných predpisov v rámci obsluhy, údržby a vedenia referentského vozidla.

>> Prehľad tém REF

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, alebo na mieru u zákazníka: cena dohodou

Online školenie s lektorom naživo –
28
€ / osoba

Ročný licenčný prístup pre firmy – od
144 € / firma

Elearningové školenie v online učebni – od 12 € / osoba

COL

ŠKOLENIE: Colná problematika v cestnej doprave, Tranzitný režim TIR

Školenie pre vodičov v cestnej doprave a ostatných zamestnancov k problematike colnej legislatívy a podmienok tranzitných režimov a režimu TIR pri medzinárodnej preprave tovarov do nečlenských krajín EÚ. Povinné školenie raz za 2 roky pre vodičov MKD.

>> Prehľad tém COL

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, alebo na mieru u zákazníka: cena dohodou

Online školenie s lektorom naživo –
98 €/ osoba

Ročný licenčný prístup pre firmy – od
144 € / firma

Elearningové školenie v online učebni – od 68 € / osoba

TAX

ŠKOLENIE TAX: Školenia vodičov a prevádzkovateľov taxislužieb, digitálnych dispečingov a zdieľaných platforiem

Odborné školenie je možné realizovať napríklad ako vstupné či priebežné školenie vodičov, ktoré by mala dobrovoľne zabezpečiť každá zodpovedná taxislužba pre svojich vodičov, aby mala určité vstupné podklady a vedela, koho posiela za svojimi zákazníkmi. Vodiči získajú dôležité vedomosti z legislatívy, bezpečnosti a zásad prepravy cestujúcich, povinností pri výkone svojej práce, plánovania trás, získavania dopravných informácií, poradenstva a pomoci cestujúcim, profiremného správania a obsluhy taxametra. V závere školenia vodiči absolvujú online test a v prípade získania dostatočného počtu bodov obdržia certifikát o úspešnom absolvovaní školenia.

>> Prehľad témm TAXI

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, alebo na mieru u zákazníka: cena dohodou

Online školenie s lektorom naživo –
98
€/ osoba

Ročný licenčný prístup pre firmy – od
144 € / firma 

Elearningové školenie v online učebni – od 18 € / osoba

BOZP, PO

ŠKOLENIE BOZP: Školenia zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia – školenia BOZP, PO, OPP

Vstupné a opakované zákonne povinné školenia zamestnancov v cestnej doprave k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany

>> Online prihláška / Objednávka

—-

Elearningové školenie v online učebni –
od 12 € / osoba

GDPR

ŠKOLENIE GDPR: školenia zamestnancov k práci s osobnými údajmi

Školenie zamestnancov v cestnej doprave, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi na základe nariadenia GDPR

>> Online prihláška / Objednávka

Elearningové školenie v online učebni –
od 12 € / osoba

OSO

ŠKOLENIE: Osobný rozvoj zamestnancov v cestnej doprave

Školenia osobného rozvoja, motivácie, komunikačných a sociálnych zručností, Certifikované testovanie zamestnancov a manažérov v cestnej doprave diagnostickou metodikou Hogan assessments – www.hoganassessments.com

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, alebo na mieru u zákazníka: cena dohodou

Ako učebná pomôcka, v cene školenia

DIGI

ŠKOLENIE: Digitálne zručnosti zamestnancov v cestnej doprave

Školenia zručností práce s PC a internetom, práca s Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),

>> Online prihláška / Objednávka

Školiace stredisko Košice, alebo na mieru u zákazníka: cena dohodou

Online štúdium s lektorom, cena dohodou
podľa počtu účastníkov

Ako učebná pomôcka, v cene školenia

ROČNÝ BALÍK LICENČNÝ PRÍSTUP DO VŠETKÝCH KURZOV A ŠKOLENÍ PRE FIRMY ROČNÝ LICENČNÝ BALÍK SLUŽIEB eDOPRAVCA.sk – zákonne povinné školenia a odborné školenia

NAŠE ĎALŠIE ŠKOLENIA A SLUŽBY V CESTNEJ DOPRAVE:

Potrebujete poradiť?

INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@edopravca.sk