ŠKOLENIE PCD | Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v CD

Pripravte sa pohodlne a s predstihom na našom prípravnom školení na skúšky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave! Školenie pre pracovníkov v cestnej doprave, u ktorých sa vyžaduje odborná spôsobilosť na vykonávanie cestnej dopravy ako vedúci dopravy alebo prevádzkovateľ, podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Tento školiaci predmet je mimoriadne vhodný aj na vzdelávanie sa zamestnancov dopravných spoločností z jednotlivých odborných tém, či už ako vstupné vzdelávanie sa, dovzdelávacie aktivity, certifikácie, prípravy na skúšky a podobne.

OBSAH A KÓD ŠKOLENIA: PCD

FORMY A CENY ŠKOLENIA:

SÚHRNNÝ PREHĽAD ODBORNÝCH ŠKOLENÍ A LICENČNÝCH PRÍSTUPOV DO ONLINE UČEBNE – eDOPRAVCA.sk 2022

PRE VIAC INFO NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ:
Jaroslav Verlík, lektor a produktový manažér
tel. 0948 203 003
email: info@edopravca.sk


Čo hovoria o našich školeniach absolventi:

Dnes mám skúšky za sebou. Chcel by som sa poďakovať za ochotu a rady k učivu veľmi dobre a zrozumiteľné prezentácie k predmetom. Prajem veľa šťastia a spokojných zákazníkov.
Jozef Šajtlava, príprava na skúšky Odb. spôsobilosti PCD, 2021

Chcel by som sa Vám chcel poďakovať za výuku a za prístup do e-učebne. Bez toho by som  nemal žiadnu šancu.
Tomáš Obšitník, príprava na skúšky Odb. spôsobilosti PCD, 2020

S radosťou a poďakovaním vám chcem oznámiť, že som spravil skúšku z odbornej spôsobilosti v Prešove… nebolo to vôbec jednoduché, no stále to bolo len o tých veciach čo sme sa učili a čo bolo v materiáloch …. klobúk dole…patrí vám veľké Ďakujem s pozdravom a úctou
Michal Zborovjan, príprava na skúšky Odb. spôsobilosti PCD, 2020