ŠKOLENIE PCD | Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v CD

Pripravte sa rýchlo, pohodlne a s predstihom na našom prípravnom školení na skúšky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave! Školenie pre pracovníkov a prevádzkovateľov v cestnej doprave, u ktorých sa vyžaduje odborná spôsobilosť na vykonávanie cestnej dopravy ako vedúci dopravy alebo prevádzkovateľ, podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Naše školenie – príprava na skúšky PCD – prebieha ako online kurz s lektorom. Študujete v našom online vzdelávacom systéme na www.jvscd.sk tempom, aké vám vyhovuje, pričom lektor je neustále k dispozícii na konzultácie a dovysvetlenia.

Výučbové aplikácie sa spúšťajú v každom bežnom webovom prehliadači online, nie je teda potrebné nič inštalovať.  Môžete sa učiť doma na notebooku, alebo na cestách v mobile či tablete.

POZOR! Od 21.5.2022 sa uplatňuje novela N EÚ č. 1055/2020 (Balíček mobility), ktorá novelizuje N EÚ 1071/2009 opravidlách zakladania a prevádzkovania podniku cestnej dopravy a podľa ktorej požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy budú povinné už aj pre prevádzkovateľov, ktorí používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy určené výlučne na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony. Z tohto dôvodu prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy, ktorí budú vykonávať medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu takýmito vozidlami budú musieť disponovať licenciou Spoločenstva, a to k dátumu 21.5.2022. Táto podmienka sa nebude týkať vnútroštátnej dopravy.

OBSAH A KÓD ŠKOLENIA: PCD

PRIHLÁŠKA / OBJEDNÁVKA:

FORMY A CENY ŠKOLENIA:

Online štúdium s lektorom – 128 €/ osoba
(aktuálne mimoriadne znížená cena: 98 € / osoba)

PRE VIAC INFO NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ:
Jaroslav Verlík, lektor a produktový manažér
tel. 0948 203 003
email: info@edopravca.sk


Čo hovoria o našich školeniach absolventi:

Dnes mám skúšky za sebou. Chcel by som sa poďakovať za ochotu a rady k učivu veľmi dobre a zrozumiteľné prezentácie k predmetom. Prajem veľa šťastia a spokojných zákazníkov.
Jozef Šajtlava, príprava na skúšky Odb. spôsobilosti PCD

Chcel by som sa Vám chcel poďakovať za výuku a za prístup do e-učebne. Bez toho by som  nemal žiadnu šancu.
Tomáš Obšitník, príprava na skúšky Odb. spôsobilosti PCD

S radosťou a poďakovaním vám chcem oznámiť, že som spravil skúšku z odbornej spôsobilosti v Prešove… nebolo to vôbec jednoduché, no stále to bolo len o tých veciach čo sme sa učili a čo bolo v materiáloch …. klobúk dole…patrí vám veľké Ďakujem s pozdravom a úctou
Michal Zborovjan, príprava na skúšky Odb. spôsobilosti PCD