Vážení dopravcovia, blížia sa termíny postupnej povinnej výmeny starších tachografov v medzinárodnej cestnej doprave, za najnovšie, tzv. inteligentné (smart) tachografy. Kontaktujte nás, zabezpečíme kompletný proces:

eDOPRAVCA.sk ako zmluvný partner autorizovaného dovozcu tachografov a príslušenstva VDO pre klientov na východnom Slovensku zabezpečuje:

  • VDO DTCO 4.1. – predaj nových inteligentných (smart) tachografov v najnovšej verzii,
  • VDO DTCO 4.1. – zaškolenie vodičov, dispečerov a vedúcich dopravy k tachografom,
  • VDO Fleet – ucelené softvérové prostredie novej generácie pre sťahovania a analýzy dát zo záznamových zariadení, aj na diaľku,
  • VDO SmartLink – pripojenie k tachografu pomocou smartfónu, aj na diaľku,
  • poradenstvo, konzultácie

Montáž a výmena tachografov s príslušenstvom prebieha v autorizovaných dielňach v zmluvných strediskách podľa konkrétneho regiónu na celom Slovensku.

PRE VIAC INFO NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ:
Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
email: info@edopravca.sk

INTERVALY VÝMENY TACHOGRAFOV V MCD PODĽA PLATNEJ LEGISLATÍVY

  • Analógové tachografy verzia 1.0 a 2.0.: Tzv. kolieska / tachokrúžky / mechanické. V MCD sa môžu používať iba do 30.12.2024. Následne musia byť vo vozidlách vymenené za inteligentný tachograf 4.1. verzie
  • Digitálne tachografy verzie 3.0. (tachografy v novoregistrovaných vozidlách do 15.06.2019): V MCD sa môžu používať iba do 30.12.2024. Následne musia byť vozidlách vymenené za inteligentný tachograf 4.1. verzie 2
  • Digitálne tachografy 4.0 verzia 1 (tachografy v novo registrovaných vozidlách do 15.06.2019): Sú to tzv. inteligentné / smart tachografy verzie 1. V MCD sa môžu používať iba do 19.08.2025. Následne musia byť vo vozidlách vymenené za inteligentný tachograf 4.1. verzie 2
  • Digitálne tachografy 4.1. verzia 2:  Sú to tzv. inteligentné / smart tachografy. Povinné v novoregistrovaných vozidlách sú od 21.08.2023. Od 31.12.2024 sa v MCD musia používať vo vozidlách IBA tieto typy tachografov.