eDOPRAVCA.sk je na Slovensku prvý komplexný odborný vzdelávací portál, poskytujúci rozsiahle digitálne vzdelávacie služby pre súčasných aj budúcich cestných dopravcov, prioritne v oblastiach zákonne povinných aj pravidelne opakujúcich sa školení pre zamestnancov v podnikoch cestnej dopravy. Ide najmä o:

 • PCD: príprava na štátne skúšky – školenia odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave
 • KKV: zákonne povinné základné kurzy KKV aj následne pravidelné školenia KKV pre vodičov z povolania (raz za 5 rokov) – v spolupráci so zmluvnými školiacimi strediskami po celej SR. Pre podrobnejšie info navštívte náš sesterský portál eVODIČ.sk 
 • ESL: zákonne povinné pravidelné školenia vodičov z povolania vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave (minimálne raz za 2 roky)
 • REF: zákonne povinné školenia vodičov tzv. referentských vozidiel, v podnikoch cestnej dopravy (minimálne raz za 2 roky)
 • BOZP: zákonne povinné školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pre všetkých zamestnancov v podnikoch cestnej dopravy (minimálne raz za 2 roky)
 • GDPR: zákonne povinné školenia pre zamestnancov,  ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi na základe nariadenia GDPR
 • ďalšie odborné a tématické školenia v cestnej doprave na mieru – školenia ESL, SMR, NAKL, CEST, COL a ďalšie.

Uvedené školenia a služby sme zhrnuli do uceleného celoročného licenčného balíka služieb eDOPRAVCA.sk, ktorý poskytuje všetko naraz, pre trvalé používanie a pohodlné plnenie si zákonných povinností v oblasti školení zamestnancov:

Výhody nášho systému vzdelávania:

 • VŠETKY ŠKOLENIA NA JEDNOM MIESTE, NAVŽDY a NONSTOP (ročný balík eDOPRAVCA.sk) – V našom vzdelávacom systéme získate pre seba a svojich zamestnancov trvalé kontá a vlastnú firemnú online triedu, v ktorej sa budú uchovávať všetky záznamy zo zákonne povinných aj opakovaných školení a v prípade kontroly zo strany štátnych orgánov a inštitúcií ich viete hodnoverne preukázať. Naviac, ku všetkým školeniam budete mať nepretržitý prístup a v prípade potreby sa môže ktokoľvek z vašich zamestnancov pripravovať z odborných spôsobilostí v cestnej doprave, na kurzy KKV alebo na vodičák v autoškole, či iné odborné školenie v ponuke. V odbornej praxi sa tomuto prístupu hovorí tzv. Koncept trvalo sa učiacich spoločností. 
 • ŽIJEME V DIGITÁLNEJ DOBE – Vzdelávanie s eDOPRAVCA.sk je časovo aj organizačne omnoho efektívnejšie, pretože kombinujeme klasické prezenčné stretnutia s online štúdiom – zamestnanci tak omnoho menej chýbajú v zamestnaní a spoločnosti šetria prostriedky nielen na mzdy, ale aj ubytovanie, cestovanie na školenia atď.
 • EKONOMICKÉ ASPEKTY: S ročným balíkom eDOPRAVCA.sk môžete ročne ušetriť rádovo aj niekoľkonásobne viac finančných prostriedkov, vynaložených na zákonné vzdelávanie, než doposiaľ.

Našimi klientmi sú najmä:

FIREMNÍ KLIENTI

 • dopravné spoločnosti – prevádzkovatelia podnikov osobnej aj nákladnej cestnej dopravy – k jednorázovým, priebežným, alebo celoročným odborným školeniam /preškoleniam/ testovaniam,
 • vedúci dopravy a pracovníci dispečingov,
 • profesné organizácie a združenia v cestnej doprave,
 • autoškoly (online učebňa ako učebná pomôcka k prednáškovej projekcii v učebniach k vodičským kurzom všetkých skupín a ku kurzom KKV),
 • školiace a výcvikové strediská v cestnej doprave – k príprave a realizácii vlastných kombinovaných odborných školení s našou online učebňou (zaškolíme),
 • odborné dopravné školy a organizácie (online učebňa ako učebná pomôcka k dopravnej výchove a rôznym školeniam s cestnou problematikou),

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@edopravca.sk
www.edopravca.sk

Štruktúra nášho systému:

Portál eDOPRAVCA.sk je členom komplexnej projektovej skupiny portálov tzv. Jednotného vzdelávacieho systému v cestnej doprave (JVSCD.sk), ktorý zastrešuje špecializované portály:

 • eDOPRAVCA.sk (zákonne povinné školenia a odborné spôsobilosti v cestnej doprave),
 • eVODIČ.sk (náborové a vzdelávacie centrum pre vodičov z povolania),
 • eAUTOŠKOLA.sk (prvá online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV), 
 • eAKADÉMIA.sk (Kvalifikačné štúdium v cestnej doprave, online učebňa pre autoškoly)

Zároveň vydávame online magazín:

 • VETERÁNY.EU (najčítanejší spravodajský portál o veteránoch a histórii dopravy v SR a ČR).