eDOPRAVCA.sk je na Slovensku prvý komplexný odborný vzdelávací portál, poskytujúci rozsiahle digitálne vzdelávacie služby pre súčasných aj budúcich cestných dopravcov, prioritne v oblastiach zákonne povinných aj pravidelne opakujúcich sa školení pre zamestnancov v podnikoch cestnej dopravy. Ide najmä o:

 • PCD: príprava na štátne skúšky – školenia odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave
 • KKV: zákonne povinné základné kurzy KKV aj následne pravidelné školenia KKV pre vodičov z povolania (raz za 5 rokov) – v spolupráci so zmluvnými školiacimi strediskami po celej SR. Pre podrobnejšie info navštívte náš sesterský portál eVODIČ.sk 
 • ESL: zákonne povinné pravidelné školenia vodičov z povolania vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave (minimálne raz za 2 roky)
 • REF: zákonne povinné školenia vodičov tzv. referentských vozidiel, v podnikoch cestnej dopravy (minimálne raz za 2 roky)
 • BOZP: zákonne povinné školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pre všetkých zamestnancov v podnikoch cestnej dopravy (minimálne raz za 2 roky)
 • GDPR: zákonne povinné školenia pre zamestnancov,  ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi na základe nariadenia GDPR
 • ďalšie odborné a tématické školenia v cestnej doprave na mieru – školenia ESL, SMR, NAKL, CEST, COL a ďalšie.

Uvedené školenia a služby sme zhrnuli do uceleného celoročného licenčného balíka služieb eDOPRAVCA.sk, ktorý poskytuje všetko naraz, pre trvalé používanie a pohodlné plnenie si zákonných povinností v oblasti školení zamestnancov:

Výhody systému vzdelávania:

 • ŽIJEME V DIGITÁLNEJ DOBE – Vzdelávanie s eDOPRAVCA.sk je časovo aj organizačne omnoho efektívnejšie, pretože kombinujeme klasické prezenčné stretnutia s online štúdiom – zamestnanci tak omnoho menej chýbajú v zamestnaní a spoločnosti šetria prostriedky nielen na mzdy, ale aj ubytovanie, cestovanie na školenia atď.
 • KONCEPT tzv. TRVALO UČIACICH SA ORGANIZÁCIÍ – Cestnú dopravu čakajú obrovské zmeny a výzvy. Naše kombinované programy umožňujú okrem jednorázových aktivít nastaviť v dopravných spoločnostiach aj tzv. trvalo udržateľné a systematické vzdelávanie a celoročný prístup k nemu – kedykoľvek, kdekoľvek, pre kohokoľvek. Ide teda nielen o jednorázové odborné školenia, ale aj priebežné či dokonca celoročné vzdelávacie aktivity, školenia, testovania a pod.
 • VARIABILITA – spôsoby výučby sú variabilné a interaktívne – poskytujú tak omnoho pestrejšie, aktívnejšie a atraktívnejšie formy výuky než tradičné a často statické prezenčné školenia,
 • MODULARITA – obsahy aj vzdelávací systém majú jednotný vzhľad a ovládanie, čo umožňuje maximálne ich variovať a vytvárať tak aj dodatočné riešenia (vlastné výukové predmety) pre klientov priamo na mieru,
 • DIGITÁLNE ZRUČNOSTI – okrem odborných vedomostí si účastníci kombinovaných vzdelávacích programov popritom budujú aj schopnosti samostatnej práce a štúdia, budujú si digitálne zručnosti a učia sa celoživotne učiť -:) Obsahovou súčasťou JVSCD.sk sú aj predmety a témy k osobnému rozvoju účastníkov, digitálnym zručnostiam, ostatným zákonným povinným školeniam a pod.
 • EKONOMICKÉ ASPEKTY: S JVSCD.sk môžete ročne ušetriť rádovo aj niekoľkonásobne viac finančných prostriedkov, vynaložených na vzdelávanie, než doposiaľ.

Našimi klientmi sú najmä:

FIREMNÍ KLIENTI

 • dopravné spoločnosti – prevádzkovatelia v podnikoch osobnej aj nákladnej cestnej dopravy – k jednorázovým, priebežným, alebo celoročným odborným školeniam /preškoleniam/ testovaniam,
 • vedúci dopravy a pracovníci dispečingov,
 • profesné organizácie a združenia v cestnej doprave,
 • školiace a výcvikové strediská v cestnej doprave – k príprave a realizácii vlastných kombinovaných odborných školení s našou online učebňou (zaškolíme),
 • autoškoly (online učebňa ako učebná pomôcka k prednáškovej projekcii v učebniach k vodičským kurzom všetkých skupín a ku kurzom KKV),
 • odborné dopravné školy a organizácie (online učebňa ako učebná pomôcka k dopravnej výchove a rôznym školeniam s cestnou problematikou),

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@edopravca.sk
www.edopravca.sk

Štruktúra nášho systému:

Portál eDOPRAVCA.sk je členom komplexnej projektovej skupiny portálov tzv. Jednotného vzdelávacieho systému v cestnej doprave (JVSCD.sk), ktorý zastrešuje špecializované portály:

 • eDOPRAVCA.sk (odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave),
 • eVODIČ.sk (náborové a vzdelávacie centrum pre vodičov z povolania),
 • eAUTOŠKOLA.sk (prvá online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV), 
 • eDISPEČING.sk (digitálne dispečingové pracovisko v cestnej doprave).

Zároveň vydávame online magazín:

 • VETERÁNY.EU (najčítanejší spravodajský portál o veteránoch a histórii dopravy v SR a ČR).