ŠKOLENIE | Sociálna legislatíva pre vedúcich dopravy a dispečerov podľa nariadenia ES 561/2006

Odborné školenie k problematike organizácie pracovného času a dodržiavania tzv. sociálnej legislatívy vodičov v cestnej doprave podľa nariadení ES č. 561/2006 a č. 165/2014 a súvisiacou vnútroštátnou legislatívou zákonov SR č. 461/2007, 462/2007. Určené pre vodičov v cestnej doprave, vedúcich dopravy a ostatných zamestnancov v cestnej doprave, na ktorých sa vzťahuje príslušná legislatíva a povinnosti dodržiavať sociálnu legislatívu a správne používanie a ovládanie tachografov, alebo túto činnosť pre vodičov plánujú a pripravujú.

VIAC INFORMÁCIÍ – KÓD ŠKOLENIA: ESL

CENA ŠKOLENIA:

Individuálna osoba (súkromný prístup): 68 €
Skupinový prístup (firemná licencia): 144 €
V rámci ročného balíka eDOPRAVCA.sk: bezplatne, v cene

PRE VIAC INFO NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ:
Jaroslav Verlík, lektor a produktový manažér
tel. 0948 203 003
email: info@edopravca.sk

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*